30-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - SPØRGETID 1#2 - MEDDELELSER#3 - MÅNEDSOPFØLGNING FOR APRIL 2022#4 - BEFOLKNINGS- OG ELEVTALSPROGNOSE FOR 2022-2032#5 - FRIGIVELSE TRAFIKDÆMPENDE FORANSTALTNINGER 2022 MED TRAFIKFORHOLD PÅ VESTGRØNNINGEN#6 - ENGVEJSAREALET - TRAFIKANALYSE OG PLANNOTAT FOR BOLIGUDVIKLING#7 - BESLUTNING - ANSØGNING OG DONATION AF SKATERPARK PÅ DRAGØR HAVN#9 - BESLUTNING - ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 78 FOR MADSENS KROG#10 - BESLUTNING - FORSKRIFT TIL MUSIKARRANGEMENTER#11 - BESLUTNING - FRIGIVELSE - ENGGÅRDEN BRANDFORANSTALTNINGER#12 - BESLUTNING - HF MAGLEBYLUND - SALG ELLER MAGESKIFTE AF AREAL#13 - BESLUTNING - JURIDISK VURDERING AF PFAS-FORURENING - DRAGØR KOMMUNE#14 - BESLUTNING - KOMMANDØRBOLIGEN - TILLÆGSBEVILLING#15 - BESLUTNING - SAMARBEJDE MED STATEN OM KYSTBESKYTTELSE#16 - DRØFTELSE - VANDMILJØ I KØGE BUGT#17 - ORIENTERING - HJEMTAGNING AF ROTTEBEKÆMPELSEN#18 - AFTALE OM FORPLIGTENDE SAMARBEJDE - DELAFTALE 8, GENOPTRÆNING#19 - UDPEGNING AF NYT MEDLEM TIL IDRÆTSHALLERNES BRUGERRÅD#20 - UDLEJNING AF JORD - KALVEBODVEJ 253-255#21 - FORSLAG FRA ACV - ETABLERING AF BESTYRELSE PÅ ENGGÅRDEN#22 - FORSLAG FRA ACV - FORENINGERNES VILKÅR#23 - FORSLAG FRA ACV - FORENINGSMULIGHEDER FOR BORGERE MED HANDICAP#24 - FORSLAG FRA ACV - FORENINGSMULIGHEDER FOR BORGERE MED HANDICAP#25 - FORSLAG FRA ACV - PARTNERSKABSAFTALE MED ÆLDRESAGEN#26 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE/YDELSESOMRÅDE FRA SSAU#27 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM ANALYSE OM MEDBESTEMMELSE OG ORGANISERING FRA SSAU#28 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM ETABLERING AF UNGERÅD FRA BFKU#29 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM KONTAKTPERSON TIL FORENINGERNE FRA BFKU#30 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM PROCES FOR EN NY ERHVERVSPOLITIK FRA KBEU#31 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM STRAKSUDLEVERING AF HJÆLPEMIDLER FRA SSAU#32 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM TILGÆNGELIGHEDSSTRATEGI FRA KBEU#33 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDET PÅ DRAGØR NORD FRA KBEU#34 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM UDVIKLING AF KLIMAHANDLINGSPLAN FRA KBEU#35 - MEDLEMSFORSLAG FRA T - DRØFTELSE AF SAG OM VÆRDIGRUNDLAG OG KOMMISSORIUM FOR ENGGÅRDEN FRA SSAU#36 - SPØRGETID 2

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 30. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 109
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 39
Det seneste år: 109
There is no video in the channel yet. There is no video yet.